Bestuursverslagen

BESTUURSVERSLAGEN

verslagen van onze vergaderingen

Za 2021-09-25 AV

Magere opkomst tijdens deze constructieve vergadering, waarbij toch alle clubs vertegenwoordigd waren door één of meerdere leden. Een nieuw enthousiast bestuur werd verkozen, er werd gediscuteerd over de werking van onze schaakfederatie, de lidgelden werden bepaald voor het seizoen 2022, en er werd gepolst naar de mogelijkheden om het ledenaantal weer naar een aanvaardbaar niveau te brengen.